Meno a adresa kupujúceho:

Popis dôvodov k reklamácií:

Reklamačný poriadok:

1.K reklamácií je nutné vo všetkých prípadoch zaslať vyplnený formulár.
2.Sprostredkovateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v prospech záujemcu v čo najkratšom termíne a najneskôr podla reklamačného poriadku uvedenom na stránke spoločnosti HEKTÁR.s.r.o. Podpisom reklamačného formulára záujemca potvrdzuje .že sa zoznámil s reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.

–––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––- dátum podpis
HEKTÁR .s.r.o.
Malý trh 2,811 09 Bratislava SR
Mob:0918108037,0910170070
e-mail: hektar@hektar.sk.
IČO:36 779 555